Välkommen till vår äldremottagning

Du som är 75 år eller äldre och är listad hos oss är välkommen till vår äldremottagning.

Vi kan till exempel hjälpa dig med genomgång och kontroll av dina mediciner och en individuell vårdplanering.

Tolk till ditt besök

Behöver du tolk? 

Kontakta oss eller prata med oss i receptionen för mer information. 

OBS!

Försök vara ute i god tid för att vi ska kunna uppfylla ditt önskemål på bästa sätt.

Journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre och vill läsa din journal via nätet, kan göra det via säker inloggning med e-legitimation på 1177 Vårdguiden.